Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej – najlepsza organizacja imprez integracyjnych

Organizacja imprezy masowej nie jest łatwym zadaniem. Najpierw trzeba bowiem postarać się o uzyskanie koniecznych zezwoleń na organizację tego typu przedsięwzięcia. Dokładne regulacje co do tego jak powinna być zorganizowana impreza masowa znaleźć można w art. 6. 1 ustawy z dn. 20 marca 2009 roku. W ustawie tej jest wymagane zapewnienie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

 

Organizator imprezy masowej odpowiedni wniosek o opinię powinie złożyć co najmniej 30 dni przed datą planowanej imprezy. Zabezpieczenie medyczne imprez, można zlecić w formie outsourcingu. Wszystkie aspekty związane z zapewnieniem opieki medycznej spoczywają na barkach firmy zewnętrznej. Zazwyczaj jest to firma specjalizująca się w organizacji tego typu przedsięwzięć. Organizacja imprez integracyjnych może również przybierać znamiona imprezy masowej. Także i w tym przypadku można liczyć na usług firm wyspecjalizowanych w tego typu przedsięwzięciach. Na dobrą sprawę, najlepsza organizacja imprez może być świadczona wyłącznie przez podmioty doświadczone w tym zakresie. Najczęściej stawka za świadczenie tego typu usług wyrażona jest godzinowo.

 

Możesz również polubić…