Błony płodowe pozałożyskowe

Składają się z 3 warstw ściśle ze sobą zespolonych. Owodnia wyściela worek owodniowy, doczesna styka się ze ścianą macicy, a pomiędzy nimi znajduje się kosmówka gładka. Doczesna jest pochodzenia matczynego, a pozostałe wymienione — płodowego. Owodnia składa się z nabłonka i tkanki łącznej, kosmówka z kilku warstw komórek trofoblastu. Błony płodowe pozałożyskowe wraz z łożyskiem tworzą worek płodowy.

Możesz również polubić…