Zanikanie komórek jajowych

Komórki jajowe ulegają zanikaniu w różnych stadiach rozwojowych pęcherzyków jajnikowych. Redukcja ich zaczyna się bardzo wcześnie, bo już w życiu płodowym około 16 tyg. ciąży i trwa do okresu przekwitania. W wyniku degeneracji rozpoczętej po 16 tyg. życia płodowego dochodzi do stałego pomniejszania liczby komórek płciowych. W 5 miesiącu życia płodowego liczba oocytów wynosi 6 milionów, a u niemowląt 6-miesięcznych od 70 tys. do 2 milionów. Największe zanikanie komórek jajowych spostrzega się na poziomie pęcherzyków pierwotnych.

Możesz również polubić…