Anatomia płodu jako przedmiotu porodu

Ocena wielkości płodu przed jego urodzeniem oraz znajomość wymiarów ma istotne znaczenie dla prowadzącego bądź odbierającego poród. Płód donoszony z prawidłowej ciąży waży (średnio) 3500 g, całkowita długość (ciemieniowo-piętowa) wynosi 50 cm, a ciemieniowo-siedzeniowa 32—33 cm. Dla celów praktycznych, klinicznych, położniczych, w budowie płodu wydzielono: części duże płodu — a) główka, b) bark, c) miednica; części drobne płodu — a) kończyny dolne, górne b) pępowina. Przed przystąpieniem do określenia potrzebnych, szczegółowo ustalonych wymiarów poszczególnych części płodu, należy zapoznać się z ich charakterystycznymi cechami, umożliwiającymi dokonanie ścisłych ustaleń.

Możesz również polubić…