Zmiany w pęcherzyku Graafa przed jajeczkowaniem

W okresie przed uwolnieniem komórki jajowej z pęcherzyka Graafa w jajniku zachodzą duże zmiany. Wiadomo, że pęcherzyki jajnikowe znajdują się w korze, a przed jajeczkowaniem dojrzały pęcherzyk przemieszcza się na obwód i dochodzi tuż pod powierzchnię, pod błonę białawą. W takim pęcherzyku komórka jajowa znajduje się wśród komórek ziarnistych tworzących tzw. wzgórek jajonośny. Wzrastający oocyt (komórka jajowa) znacznie zwiększa swą cytoplazmę. W okresie wzrastania pęcherzyka w cytoplazmie komórki jajowej znajduje się dużo ziarnistości tłuszczowych. W miarę jej dojrzewania ulegają znacznemu zmniejszeniu i przed jajeczkowaniem jest ich już niewielka ilość.

Możesz również polubić…