Akt wydalania komórki jajowej z pęcherzyka Graafa

W czasie pęknięcia dojrzałego pęcherzyka Graafa komórka jajowa otoczona jest komórkami warstwy ziarnistej, które tworzą osłonkę promienistą (corona radiata). Wraz z płynem pęcherzykowym wydostaje się ona poza jajnik. Za pomocą mikroskopu elektronowego wykazano istnienie mikrokosmków na powierzchni komórki jajowej, które są wymieszane z krótkimi, delikatnymi wyroślami komórek ziarnistych z „corona radiata”. Te wyrośla mogą nawet penetrować osłonkę przejrzystą (zona pellucida) komórki jajowej. Przypuszcza się, że komórki ziarniste z „corona radiata” dostarczają pożywienia dla komórki jajowej w czasie jej wędrówki do jajowodu. Dokładnie dotychczas nie poznano- przyczyny pękania pęcherzyka Graafa i tym samym wystąpienia jajeczkowania. Przyjmuje się, że za wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego odpowiedzialne są hormony wydzielane przez przysadkę i jajniki, a samo pęknięcie jest efektem końcowym nagłego wzrostu ciśnienia płynu pęcherzykowego. Płyn ten ma odgrywać istotną rolę w pękaniu pęcherzyka i „wyrzucaniu” komórki jajowej poza jajnik. Występowanie jajeczkowania limituje okres rozrodczości u kobiety. Rozpoczyna się ono w okresie pokwitania, a kończy w okresie przekwitania.

Możesz również polubić…