Niezapłodniona komórka jajowa – wydalona z jajnika

Otoczona komórkami ziarnistymi „osłonki promienistej” (corona radiata) komórka jajowa przechodzi do jajowodu. Przyjmuje się, że pod wpływem enzymów jajowodu, komórki „corona radiata” ulegają zwyrodnieniu, a osłonka przezroczysta (zona pellucida) zostaje oddzielona. Dojrzała komórka jajowa jest dużych rozmiarów, wraz z „osłonką przezroczystą” ma od 110 do 150 mikronów średnicy. Komórka jajowa po wydostaniu się z jajnika dostaje się do ujścia brzusznego jajowodu, którego strzępki w tym czasie przylegają do jajnika. W jajowodzie przesuwa się w wyniku jego skurczów i ruchów rzęsek. Dotychczas nie ustalono, jak długo wędruje ona przez jajowód. Komórka jajowa do macicy przechodzi jajowodem zwykle po tej samej stronie. Obecnie dostarczono dowodów, że może ona również przejść z jednej strony jajnika do jajowodu po drugiej stronie macicy. Nie wyjaśniono, czy taka komórka przedostaje się przez jamę otrzewnej, czy też ujście jajowodu z drugiej strony dotyka przeciwległego jajnika. Komórka jajowa ma krótką żywotność i jeżeli nie ulegnie zapłodnieniu wkrótce (16 godzin) po owulacji, to obumiera. W tym czasie w przebiegu kariokinezy redukcyjnej (mejoza) komórka potomna otrzymuje połowę chromosomów w stosunku do komórki macierzystej. W ten sposób gameta żeńska (komórka jajowa) przed zapłodnieniem zawiera 22 autosomy + chromosom płciowy X. Wiadomo bowiem, że u człowieka komórka somatyczna ma 46 chromosomów, w tym 44 autosomy i 2 chromosomy płciowe. Płeć żeńską charakteryzują 44 (autosomy) + XX (chromosomy płciowe).

Możesz również polubić…