Rozwój narządów płciowych

W rozwoju narządów płciowych u człowieka, podobnie jak u innych ssaków, wyróżnia się dwa okresy: 1. Okres niezróżnicowania. Obraz morfologiczny nie wykazuje różnic w budowie narządów płciowych związanych z płcią. Dotyczy to zarówno gonad, jak i dróg wyprowadzających oraz narządów zewnętrznych. 2. Okres zróżnicowania. W zależności od płci spotyka się wykładniki morfologiczne, charakterystyczne dla poszczególnych narządów.

Możesz również polubić…