Doczesna – decidua

Doczesną nazywamy zmienioną pod wpływem hormonów płciowych błonę śluzową trzonu macicy. Poznanie budowy tej błony i zachodzących w niej przeobrażeń ma istotne znaczenie przy omawianiu wielu spraw powiązanych z zagnieżdżeniem, rozwojem jaja, budową łożyska, III okresem porodu, a nawet połogiem.

Możesz również polubić…