Wczesny okres rozwojowy

Trwa tylko 2 tygodnie, od zapłodnienia do ukończenia zagnieżdżenia. Wprawdzie w tym czasie obserwuje się już zapoczątkowane różnicowanie na elementy trofoblastu i embrioblastu, lecz występują one w formie komórek bez żadnej postaci strukturalnej.

Możesz również polubić…