Kość krzyżowa – os sacrum

Znajduje się z tyłu miednicy i stanowi przedłużenie kręgosłupa. Połączenie V kręgu lędźwiowego z podstawą kości krzyżowej tworzy kąt od 130 do 170°. Na wierzchołku tego kąta jest usytuowany wzgórek kości krzyżowej (promontorium). Powierzchnia przednia kości krzyżowej jest wklęsła. U kobiet kość jest szersza, krótsza i cieńsza, mniej zakrzywiona i bardziej płaska niż u mężczyzn.

Możesz również polubić…