Krocze — perineum

Jest to część ciała leżąca pomiędzy spoidłem tylnym warg sromowych większych a górnym brzegiem odbytu. Obejmuje skórę, tkankę tłuszczową podskórną oraz mięśnie. W mechanizmie porodu krocze odgrywa zasadniczą rolę pod koniec II okresu — w czasie wyrzynania się główki. W czasie końcowego aktu wyrzynania się główki, szczególnie u pierwiastek, zwykle zachodzi potrzeba nacięcia krocza bądź ulega ono pęknięciu. W klinicznej ocenie krocza używa się określeń: krocze wysokie lub niskie, podatne lub niepodatne.

Możesz również polubić…