Doczesna ciążowa – decidua gravidatis

Powstaje z chwilą zapłodnienia i zanika po zakończeniu ciąży. Obejmuje ona tylko błonę śluzową trzonu macicy. W szyjce takich zmian nie spostrzega się, a w okolicy ujścia wewnętrznego odczyn doczesnowy jest słabszy. W obrębie doczesnej zachodzą stałe przemiany w czasie całego rozwoju ciąży. Jej grubość dochodzi do 2 cm. Następnie zmniejsza się i od 20 tygodnia aż do końca ciąży pozostaje na tym samym poziomie. W zależności od miejsca zagnieżdżenia i rozwoju jaja płodowego oraz miejsca łożyskowego cała doczesna w jamie macicy podzielona zostaje na 3 obszary:1. doczesną podstawną (decidua basalis), 2. doczesną torebkową (decidua capsularis),3. doczesną ścienną (decidua parietalis). 1. Doczesną podstawną nazywa się odcinek zmienionej błony śluzowej, znajdującej się pod zagnieżdżonym jajem, a następnie pod łożyskiem. Obejmuje ona obszar miejsca łożyskowego i oddziela mięsień macicy od tego narządu.2. Doczesna torebkowa — jest to część oddzielająca zagnieżdżone jajo od światła jamy macicy. Obszar jej wzrasta wraz z rozwijającym się jajem płodowym do 16—18 tygodnia ciąży, do chwili połączenia się z doczesną ścienną. 3. Doczesna ścienna obejmuje pozostały obszar jamy macicy, znajdujący się poza jajem płodowym. Z chwilą wypełnienia jamy macicy przez rosnące jajo płodowe następuje złączenie doczesnej ściennej z torebkową. Od połowy ciąży, tj. od czasu powstania łożyska, obszar doczesnej ściennej i torebkowej złączony jest z kosmówką błon płodowych pozałożyskowych. W omówionych obrazach podzielonej doczesnej zachodzą zmiany przez cały czas trwania ciąży.

Możesz również polubić…