Badania psychologiczne w formie testów inteligencji

Jednym z podstawowych badań psychologicznych są testy inteligencji, mające na celu zmierzenie aktualnego potencjału intelektualnego badanego. Testy mogą mieć różną formę, aczkolwiek przygotowanie każdego z nich opiera się na podobnych założeniach, mianowicie: test musi obejmować jakieś zadania umysłowe, wcześniej należy przygotować odpowiednie narzędzia pomiaru i wreszcie rezultat testu powinien być mierzony punktami.

Badania psychologiczne w postaci testów inteligencji można przeprowadzić indywidualnie lub grupowo (przy czym te drugie stosowane są w celu wyróżnienia najlepszych uczestników i odrzucenia najgorszych). Mogą to być również testy o charakterze zamkniętym (pytania np. z czterema możliwymi odpowiedziami) lub o charakterze otwartym (pytania, na które badany musi udzielić odpowiedzi własnymi słowami). Oczywiście dobór testu inteligencji zależy od jego celu, dlatego – będąc pracodawcami i chcąc takie testy przeprowadzić – warto znaleźć dobrego psychologa, który nam w tym pomoże.

Możesz również polubić…