Płuca płodu

Płuca w czasie życia wewnątrzmacicznego nie są w pełni rozwinięte. Są małe, zapadnięte, znajdują się wysoko w klatce piersiowej, uniesione przez przeponę. Rozwój tkanki płucnej, zdolnej do podjęcia samodzielnej, sprawnej czynności oddechowej następuje stopniowo i przez całą ciążę. Pełną sprawność uzyskują płuca pod koniec życia płodowego, a nawet dopiero w 2—3 tygodniu od urodzenia. W niektórych okolicznościach płuca podejmują czynność oddechową przedwcześnie, przed urodzeniem. Następuje wtedy patologiczna aspiracja wód płodowych z przykrymi powikłaniami, do obumarcia płodu włącznie. Ruchy klatki piersiowej płód wykonuje bardzo wcześnie — na początku ciąży. Są one nierytmiczne, powierzchowne i po wydobyciu płodu z worka owodniowego można je obserwować już w 3 miesiącu. W późniejszym okresie w jamie macicy spostrzegano ruchy klatki piersiowej płodu za pomocą promieni rentgenowskich. Nadto przesłanką przemawiającą za ruchami płuc oraz wnikaniem do nich płynu owodniowego było stwierdzenie w nich różnych środków cieniujących wstrzykiwanych do worka owodniowego.

Możesz również polubić…