Rozwój jajowodów i macicy

Jajowody powstają z górnych odcinków przewodów kołośródnerczowych. Macica rozwija się z kanału maciczno-pochwowego. W początkowym okresie górny jej odcinek jest rozwidlony i cała macica ma postać dwurożną. Błona śluzowa macicy powstaje z nabłonka mezodermalnego, mięśniowa — ze środkowej części, a surowicza — z zewnętrznych pokładów mezenchymy. Kształt macicy jest zależny głównie od silnego wzrostu błony mięśniowej. W życiu płodowym oraz dziecięcym trzon macicy jest krótszy od szyjki, odwrotnie niż u dojrzałej kobiety. Zmiany tego stosunku następują w okresie dojrzewania płciowego. Pod koniec życia wewnątrzmacicznego płodu macica rośnie szybko, a jej ciężar jest większy niż w okresie noworodkowym. Krótko przed urodzeniem błona śluzowa wykazuje dalsze różnicowanie. Nabłonek zarówno w trzonie, jak i w szyjce wpukla się do podścieliska błony i tworzy cewki gruczołowe.

Możesz również polubić…