Rozwój pochwy

Pochwa powstaje z dolnej części kanału maciczno-pochwowego oraz zatoki moczowo-płciowej. U płodów w 4 miesiącu następuje szybki rozplem nabłonka wspomnianego kanału oraz rozrost nabłonka entodermalnego zatoki. Nabłonki te całkowicie wypełniają przewód pochwowy. W tym czasie spostrzega się jego wrastanie w mezenchymę w postaci pierścienia oddzielającego szyjkę od pochwy. W 5 miesiącu życia płodowego następuje udrożnienie kanału pochwy, a jego światło jest wysłane nabłonkiem wielowarstwowym płaskim W górnym odcinku pochwy, w miejscu pierścienia nabłonkowego, powstają sklepienia pochwy, a w dolnym —”wrasta tkanka łączna, z której rozwinie się błona dziewicza. Oddziela ona wejście do pochwy od zatoki moczowo-płciowej, w miejscu której powstaje przedsionek pochwy. Znajomość tych zjawisk jest potrzebna do zrozumienia wielu zagadnień, między innymi powstawania wad rozwojowych tych narządów. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie przeobrażenia zachodzące w czasie rozwoju zostały całkowicie poznane.

Możesz również polubić…