Akt zapłodnienia

Sam akt zapłodnienia u człowieka zwykle następuje w jajowodzie, najczęściej w jego bańkowej części. Do tego miejsca dostaje się zarówno komórka z jajnika, jak i plemnik z pochwy. Jedno i drugie musi odbyć pewną wędrówkę. Mechanizm wędrówki plemników, ich żywotność i proces wnikania do komórki jajowej człowieka nie zostały całkowicie poznane. Przyjmuje się, że plemniki dostają się do miejsca, gdzie następuje zapłodnienie, dzięki posiadanej zdolności poruszania się. Przez jamę macicy przesuwają się bardzo szybko. W prawidłowych warunkach zapłodnieniu ulega tylko jedna komórka jajowa — jednym plemnikiem. W miejscu wniknięcia plemnika do komórki na jej powierzchni uwidacznia się cienka błonka, tzw. wzgórek przyjęcia. Wobec tego, że gamety zdolne do zapłodnienia muszą przebyć pewną drogę i mogą być uwolnione w różnym okresie, trudno określić dokładny termin zapłodnienia. Dlatego między innymi rozróżniamy zapłodnienie wczesne i późne. O zapłodnieniu wczesnym mówimy wtedy, gdy nastąpiło plemnikami pochodzącymi ze stosunku odbytego przed jajeczkowaniem, o zapłodnieniu późnym, gdy plemniki pochodziły ze stosunku po jajeczkowaniu. Najkorzystniejszy okres zapłodnienia przypada na czas jajeczkowania.

Możesz również polubić…