Rozwój dróg wyprowadzających narządów płciowych

Do nich należą: jajowody, macica i pochwa. Narządy te powstają z przewodów kołośródnerczowych (Mullera), przechodzących ku dołowi w kanał maciczno-pochwowy. Ponadto w okresie niezróżnicowanym wyróżnia się także przewody śródnercza (Wolffa). Przewody Mullera powstają jeszcze w okresie niezróżnicowanych gonad. Biegną one równolegle i wzrastają równocześnie z przewodami śródnercza. Kanał maciczno-pochwowy powstaje przez zrośnięcie dolnych odcinków przewodów kołośródnerczowych, które biegną w poprzecznej przegrodzie moczowo-płciowej. Ujście tego kanału zamyka tzw. wzgórek Mullera utworzony przez rozplem entodermalnych komórek. Rozwój tych przewodów i kanałów jest współzależny od rozwoju układu moczowego. Jajowody powstają z górnych odcinków przewodów kołośródnerczowych.

Możesz również polubić…