Oczyszczanie ścieków i kanalizacji

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji to sposób oczyszczania kanałów z zatorów i nieczystości. Pierwotna oczyszczalnia wstępna – jest to złożona jednostka składająca się z automatycznych przesiewaczy, separatora żwiru, prasy pyłowej, separatora tłuszczu. To urządzenie jest szeroko stosowane w oczyszczalniach ścieków jako część podstawowego łańcucha oczyszczania.

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

W zależności od tego mogą się różnić pod względem wielkości i wyglądu, a także sprzętu niezbędnego do oczyszczania. Separator żwiru w urządzeniu może być napowietrzany. Piasek i muł mogą być dostarczane do pojemników automatycznie za pomocą śruby. Tak więc muł i piasek są odwadniane. Urządzenia te są szybko i łatwo instalowane.
Automatyczne ekrany – zawieszają wszystkie ciała stałe znajdujące się w ściekach i usuwają je automatycznie, obracając je w bunkrze prasy, gdzie osady są ściskane i myte w oczyszczane w razie potrzeby. Wewnątrz pras znajdują się wkręty, które pomagają tłoczyć ekrany i popychać je przez rurę w kierunku specjalnego zbiornika. Zautomatyzowane czyszczenie kanalizacji jest zatem wygodnym, szybkim i ekonomicznym sposobem na walkę z nieczystościami.

Warto sprawdzić ofertę https://ofma.pl/oferta/czyszczenie-kanalizacji-mechaniczne/

 

Możesz również polubić…