Gonocyty i część rdzenna

Podobnie gonocyty w 8—10-tygodniowych płodach wykazują intensywny podział. Jest ich bardzo dużo, lecz stają się mniejsze i trudniejsze do rozpoznania. Przyjmuje się, że jest to dalszy etap wzrastania sznurów płciowych i powstawanie tzw. wtórnej kory jajnika. Część rdzenna. Zapoczątkowanie rozwoju części rdzennej jajnika spostrzega się około 11 tyg. życia płodowego, przez wnikanie naczyń od strony śródnercza między elementy kory a zawiązek sieci gonady pierwotnej. We wczesnym okresie, około 16 tygodnia, gonocyty leżące w głębokiej części kory przestają się dzielić, a wchodząc w okres dojrzewania przechodzą w oocyty I rzędu.Powstają wtedy pęcherzyki pierwotne i wzrastające z jednym zwykle oocytem.

Możesz również polubić…