Pęcherzyk Graafa

Dojrzały, w pełni rozwinięty, pęcherzyk Graafa (folliculus Graafi) zwykle uwypukla powierzchnię jajnika i jest widoczny makroskopowo. W obrazie histologicznym (patrząc od obwodu) widzimy: 1. łącznotkankową osłonkę pęcherzyka (theca folliculi), składającą się z błony zewnętrznej (tunica externa) i błony wewnętrznej (tunica interna), 2. warstwę ziarnistą (stratum granulosum), składającą się z kilku warstw komórek, 3. płyn pęcherzykowy (liąuor folliculi) oraz 4. komórkę jajową, znajdującą się w skupisku komórek ziarnistych, tworzących wzgórek jajonośny (cumulus oophorus). Ciałko żółte (corpus luteum) powstaje w następstwie pęknięcia dojrzałego pęcherzyka Graafa, a gdy nie nastąpi zapłodnienie komórki jajowej, przemienia się ostatecznie w ciałko białawe. Ciałko żółte tworzą zasadniczo przemienione komórki ziarniste. Część rdzenna jajnika zbudowana jest z luźnej tkanki łącznej, z dużą liczbą naczyń krwionośnych i limfatycznych. Znajdują się tu również szczątkowe pozostałości w postaci przewodów, kanalików i innych czynnych bądź nieczynnych składników.

Możesz również polubić…