Cechy krążenia płodowego

W układzie wewnątrzmacicznego krążenia płodowego występują duże różnice w stosunku do krążenia u dorosłych. Dotyczą one zarówno struktury, jak i czynności. Zasadnicze elementy odróżniające krążenie płodowe od krążenia u osób dorosłych:a. serce płodu jest większe i bardziej kuliste, jego ciężar w stosunku do wagi ciała jest dwukrotnie większy niż u dorosłego, b. w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajduje się otwór owalny (foramen ovale), c. istnieje przewód tętniczy (ductus arteriosus — Botalli), który łączy aortę z tętnicą płucną, d. obecność przewodu żylnego (ductus venosus — Arantii) znajdującego się między żyłą pępowinową a żyłą główną dolną,e. w systemie krążenia płodowego znajduje się dodatkowy narząd — popłód,f. krew jest utleniana w łożysku, a nie w płucach, g. w tętnicach płodu jest niższe ciśnienie (od 40 do 70 mm Hg), h. tętno płodu jest szybsze (140/min),i. krew płodu ma większą objętość, większą zdolność łączenia tlenu oraz inny skład zarówno elementów morfotycznych, jak i płynnych niż u dorosłych.

Możesz również polubić…