Krew płodu

Właściwości i wartości krwi ściśle wiążą się z mechanizmem krążenia, dlatego muszą być rozpatrywane równocześnie. Donoszony płód ma około 300 ml krwi, która stanowi 8—10% wagi ciała. Krwiotworzenie w życiu wewnątrzmacicznym spotyka się w: pęcherzyku żółtkowym, kosmówce, płucach, wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym. Skład elementów morfotycznych we krwi płodowej różni się od składu krwi dorosłego. Krwinek czerwonych jest około 5 mln/mm3, w tym znajdują się krwinki czerwone jądrzaste. Stosunek odsetkowy tych ostatnich w odniesieniu do ogólnej liczby krwinek białych wynosi 7. Hemoglobiny znajduje się 21,6 g%, co wynosi około 113%. Krew w żyle pępowinowej jest nasycona tlenem tylko w 50—60%, a u dorosłego w 96—97%. Krwinek białych jest 15 000/mm3. Objętość krwinek czerwonych jest większa niż u dorosłego, stąd w krwinkach płodowych jest więcej hemoglobiny. Większa liczba krwinek czerwonych, większy poziom hemoglobiny oraz obecność hemoglobiny płodowej mają stanowić czynniki kompensacyjne dla gorszych warunków utleniania płodu. U płodu stale występuje niższe ciśnienie parcjalne tlenu we krwi, stąd warunki, w jakich znajduje się płód, porównuje się do panujących na dużych wysokościach (Mount Everest). W prawidłowych warunkach w czasie porodu częstość czynności serca płodu obniża się po skurczu macicy, w czasie „ustalania się” główki oraz w momencie zetknięcia się z przeponą miednicy.

Możesz również polubić…