Wymiary zewnętrzne

W wymiarach zewnętrznych dla celów praktycznych uwzględniamy: 1. Odległość międzykolcową (distantia spinarum) — jest to odległość między kolcami biodrowymi górnymi przednimi i zwykle wynosi 25—26 cm.2. Odległość międzygrzebieniową (distantia cristarum) — jest to odległość pomiędzy zewnętrznymi brzegami grzebienia biodrowego i wynosi 28—29 cm. 3. Odległość międzykrętarzową (distantia trochanterica) — jest to odległość pomiędzy krętarzami większymi kości udowych i wynosi 31—32 cm.4. Sprzężną zewnętrzną (coniugata externa) — jest to odległość pomiędzy zagłębieniem znajdującym się poniżej wyrostka kolczystego V kręgu lędźwiowego i górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łonowego; wynosi około 20—21 cm.5. Czworobok Michaelisa — wytyczają go 4 charakterystyczne wgłębienia, znajdujące się w okolicy lędźwiowej:a. górny punkt czworoboku znajduje się w dołku poniżej wyrostka kolczystego V kręgu lędźwiowego, b. dolny ustalamy na krawędzi bruzdy pośladkowej w miejscu przyczepów mięśni pośladkowych, c. boczne symetryczne wgłębienia znajdujące się w okolicy górnych tylnych kolców biodrowych. Dla lepszej orientacji w budowie miednicy można oznaczyć dodatkowe wymiary:1. Odległość od wyrostka kolczystego V kręgu lędźwiowego do obu kolców biodrowych górnych przednich. Wymiary te powinny być jednakowe.2. Obwód miednicy ustalamy w połowie odległości pomiędzy górnym brzegiem kości biodrowych i krętarzami większymi, średnio wynosi on 90 cm.3. Odległość między guzami kulszowymi wynosi około 11 cm. 4. Odległość od dolnego brzegu spojenia łonowego do wierzchołka kości guzicznej wynosi zwykle 9 cm.5. Pomiar kąta łuku łonowego. Trzy ostatnie wymiary pozwalają ocenić wychód miednicy.

Możesz również polubić…