Zagnieżdżenie jaja płodowego

Zagnieżdżeniu w doczesnej ulega zapłodnione jajo płodowe zróżnicowane w postać blastocysty. Cały proces trwa około jednego tygodnia. Rozpoczyna się w 5—7 dniu po zapłodnieniu, a w 12—14 dniu miejsce zagnieżdżenia zostaje pokryte przez nabłonek błony śluzowej trzonu macicy. Wnikanie jaja płodowego w tkanki ciężarnej następuje głównie wskutek cytolitycznej właściwości komórek jaja płodowego różnicujących się w kierunku trofoblastu. Następuje niszczenie i rozsuwanie napotkanych warstw tkankowych, w następstwie czego blastocysta całkowicie zagłębia się w doczesną. Możliwość zagnieżdżenia, zaadaptowania i umożliwienia dalszego rozwoju oraz ochrona płodu przez ustrój matki przed wieloma szkodliwymi czynnikami nie zostały całkowicie poznane. Istnieje wiele teorii, lecz żadna nie jest sprawdzona. Dotychczas mało wiemy na temat tolerancji immunologicznej dla obcego genetycznie rozwijającego się w jamie macicy jaja płodowego. Przedstawiamy niektóre z tych teorii. Postulowano, że macica ma szczególne właściwości, które powodują, że nie dochodzi do reakcji immunologicznej. Wykazano, że tak nie jest. Postulowano brak specyficznej odczynowości ciężarnej na antygeny ojca. Doświadczalnie wykazano, że ciężarna odrzuca „przeszczepy” innych tkanek (skóra), “sterydowe W innej z teorii przyjmowano, że hormony sterydowe mają właściwości hamowania odczynu odpornościowego matki. Przypuszczano, że do odczynu immunologicznego ze strony matki nie dochodzi, gdyż tkanki rozwijającego się jaja płodowego mają zbyt słabe antygeny, aby uczulić ciężarną. Uważa się, że elementy komórkowe trofoblastu są pokryte masami włóknikowatymi (fibrynoid) i nie mają bezpośredniego kontaktu z komórkami doczesnej. Teoria ta ma dużo prawdopodobieństwa, jednakże w innym ujęciu. Masy włóknikowate rzeczywiście spotyka się w miejscu styku trofoblastu i tkanek matczynych. Są to zwykle grubsze pokłady tej bezpostaciowej substancji. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnej obserwacji można przyjąć, że odgrywają one zasadniczą rolę w głębokości wnikania jaja płodowego w tkankę matczyną. Zagnieżdżenie zapłodnionego jaja następuje zwykle na przedniej bądź tylnej ścianie, z tym że częściej na tej ostatniej. Potwierdza to również częstsze umiejscowienie łożyska na tej części macicy w ciąży donoszonej. Należy jednak zaznaczyć, że zagnieżdżenie może nastąpić w różnych częściach narządów płciowych, a nawet poza nimi. Wtedy jednak mamy do czynienia z patologią. W czasie zagnieżdżenia w jaju płodowym spostrzega się dalsze różnicowanie w kierunku trofoblastu i embrioblastu.

Możesz również polubić…