Więzadła macicy

Określają one pozycję macicy, są zbudowane z tkanki łącznej z pęczkami włókien mięśni gładkich. Z macicą łączy się dużo więzadeł. Wiązadła podstawowe macicy (lig. cardinalia uteri) odpowiadają przymaciczom bocznym. Z tyłu biegnące od okolicy ujścia wewnętrznego szyjki macicy do kości krzyżowej znajdują się dwa więzadła odbytniczo-maciczne (lig. rectouterina), a z przodu więzadło pęcherzówo-maciczne (lig. vesicouterinum). W jego przedłużeniu w kierunku tylnej ściany spojenia łonowego znajduje się więzadło łonowo-pęcherzowe (lig. pubovesicale). Więzadło szerokie macicy (lig. latum uteri) ma dwa listki schodzące z trzonu macicy i jest właściwie fałdem otrzewnej. Rozciąga się od brzegu bocznego macicy do bocznej ściany miednicy mniejszej. Jak już podano, w górnym jego odcinku przebiega jajowód. Odcinek ten nosi nazwę krezki jajowodu. Na tylnej ścianie więzadła szerokiego widoczny jest fałd zawieszający jajnik. Dolny brzeg więzadła szerokiego łączy się z elementami więzadła podstawowego. W obrębie więzadła szerokiego przebiega więzadło obłe macicy (lig. teres uteri). Odchodzi ono od przedniej powierzchni rogu macicy. Początkowo biegnie w więzadłe szerokim, przechodzi przez kanał pachwinowy i kończy się w postaci cienkich pasemek w wardze sromowej większej i we wzgórku łonowym

Możesz również polubić…