Tętnice i żyły

Jajnik jest zaopatrywany w krew przez dwie tętnice:1. tętnicę jajnikową i 2. gałąź jajnikową tętnicy macicznej. Tętnica jajnikowa odchodzi od przedniej ściany dolnego odcinka aorty brzusznej, poniżej tętnic nerkowych . Przebiega ona w dół i przyśrodkowo od moczowodu, z którym się krzyżuje. Dalej ponad tętnicą biodrową zewnętrzną przenika do więzadła wieszadłowego i poprzez krezkę jajnika dochodzi do jego wnęki. Tu zasadniczy pień tętnicy jajnikowej łączy się z gałęzią jajnikową tętnicy macicznej tworząc splot narządowy, który oddaje liczne tętniczki wnikające do tkanki jajnikowej. Krew żylna z jajnika zbiera się w splocie narządowym, powstającym w jego wnęce. Z niego żyłą jajnikową po stronie prawej uchodzi do żyły głównej dolnej, a po stronie lewej do żyły nerkowej lewej. Chłonka z jajników, naczyniami jajnikowymi połączonymi z naczyniami górnej części trzonu macicy, dostaje się do węzłów chłonnych lędźwiowych (w pobliżu aorty brzusznej) i do węzłów biodrowych. Jajnik ma unerwienie czuciowe i przywspółczulne. Włókna czuciowe od wnęki jajnika biegną przez tylne korzenie nerwów rdzeniowych (Thio—Li). Włókna przywspółczulne do jajnika dochodzą z nerwu błędnego poprzez splot trzewny.

Możesz również polubić…