Stopień dojrzałości płodu

Wielkość, wiek lub stopień dojrzałości płodu ocenia się na podstawie cech morfologicznych i właściwości fizjologicznych. Wielkość płodu zależy od wielu czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Jednakże w poszczególnych okresach trwania ciąży pewne średnie wartości są dość stałe. Ciężar ciała oraz długość, chociaż dla celów klinicznych i sądowych nie są zawsze wystarczające, to w codziennej pracy nadal są najczęściej używanymi wartościami dla określania wewnątrzmacicznego wieku płodu. Prawie 100 lat temu Hassę podał bardzo łatwą do zapamiętania formułę, określającą na podstawie czasu trwania ciąży długość płodu w poszczególnych miesiącach ciąży. Obliczanie długości płodu. Według tego zestawienia w pierwszej połowie ciąży (do końca 5 miesiąca) długość płodu od wierzchołka główki do pięt równa się kwadratowi liczby ukończonych miesięcy, np. w 4 miesiącu — 4 X 4 = 16 cm. Długość płodu w 4 miesiącu średnio może wynosić 16 cm. Natomiast w drugiej połowie ciąży (od 6 miesiąca) mnożymy odpowiedni miesiąc przez 5, np. w 8 miesiącu ciąży 8 X 5 = 40 cm. Wprawdzie reguła tych obliczeń jest prosta, jednakże praktycznie mało obecnie użyteczna i musi być oceniana bardzo krytycznie. Od 8 do 16 tygodnia ciąży następuje ostateczny intensywny rozwój narządów, z których największym w tym okresie jest wątroba.

Możesz również polubić…