Rozwój jajnika

Jajnik, podobnie jak jądro, powstaje z gonady niezróżnicowanej. Dotychczas dokładnie nie wiadomo, dlaczego i w jaki sposób gonada pierwotna niezróżnicowana przekształca się w jajnik. We wczesnym okresie w gonadzie różnicującej się w kierunku jajnika obserwuje się dużą zdolność rozmnażania powierzchownych warstw komórek mezodermalnych (nabłonka płciowego).

Możesz również polubić…