Rozwój i biologia jaja płodowego

Płód rozwija się stale, od zagnieżdżenia jaja aż do jego urodzenia. W wewnątrzmacicznym rozwoju płodu dla celów głównie dydaktycznych można wyróżnić trzy nierówne okresy:

Możesz również polubić…