Rozpoznanie dokonanego jajeczkowania

Jajeczkowanie odbywa się w połowie cyklu miesiączkowego. U kobiety regularnie miesiączkującej, o cyklu 28-dniowym, przypada ono na 12 dzień od pierwszego dnia miesiączki, tj. 2 dni przed połową. Istotne znaczenie ma rozpoznanie dokonanego jajeczkowania. Poznanie tego terminu jest przydatne w planowaniu rodziny, w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń cyklu miesiączkowego. Dotychczas nie poznano zupełnie pewnego testu (bądź próby) określającej sam akt jajeczkowania u kobiety. Stosuje się liczne oznaczenia dla rozpoznania dokonanego jajeczkowania. Wymienimy niektóre z nich: 1. Wydobycie żywej komórki jajowej przez wypłukanie z jajowodu bądź z jamy macicy około 14 dnia cyklu. Jest to bardzo pewna metoda, jednakże w praktyce nieużyteczna. 2. Stwierdzenie w czasie laparotomii bądź laparoskopii pęknięcia pęcherzyka Graafa bądź tworzenia się ciałka żółtego. Pewna metoda, w praktyce codziennej niemożliwa do wykorzystania. 3. Oznaczanie immunologiczne hormonu luteinizującego (LH) — dość pewna metoda, jednakże istnieją trudności laboratoryjne. 4. Pomiary podstawowej ciepłoty ciała (często stosowana, łatwa). 5. Ocena krystalizacji śluzu szyjkowego. 6. Kliniczna ocena śluzu w kanale szyjki. 7. Wzrost ilości progesteronu we krwi po owulacji. 8. Wzrost poziomu estrogenów we krwi. 9. Histologiczna ocena endometrium (stwierdzenie fazy wy- dzielniczej przemawia za dokonanym jajeczkowaniem). 10. Ocena cytohormonalna wymazów pochwowych (wzrasta liczba komórek rogowaciejących). 11. U niektórych kobiet w okresie jajeczkowania pojawia się lekkie, krótkotrwałe krwawienie. 12. Niektóre kobiety odczuwają ból w podbrzuszu w czasie jajeczkowania. 13. Określenie jajeczkowania na podstawie obliczenia 12 dnia od pierwszego dnia ostatniej miesiączki.

Możesz również polubić…