Pęcherzyki jajnikowe

Pęcherzyki jajnikowe w zależności od obrazu morfologicznego i dojrzałości zostały podzielone na kilka grup. a.Pęcherzyk pierwotny. Jest to oocyt otoczony jedną warstwą komórek, z której rozwinie się warstwa ziarnista. b. Pęcherzyk wzrastający. Wokół oocytu znajduje się kilka warstw komórek ziarnistych. c.Pęcherzyk dojrzewający. Większy od poprzednich, z dużą liczbą komórek ziarnistych i tekalnych. W środku pierwszych zarysowuje się jamka wypełniona płynem pęcherzykowym. d. Pęcherzyk Graafa. Obraz tego pęcherzyka będzie opisany przy omawianiu budowy dojrzałego jajnika. Pod koniec ciąży w jajnikach płodu oraz w jajnikach noworodków oprócz intensywnego dojrzewania pęcherzyków spostrzega się równocześnie proces degeneracji komórek jajowych i całych pęcherzyków, zarówno pierwotnych, jak i wzrastających oraz dojrzewających. Posiadają one specjalną nazwę, są to: e. Pęcherzyki atretyczne. Degeneracja zaczyna się od zmiany w samej komórce jajowej — następuje w niej zanik jądra. Komórki warstwy ziarnistej ulegają degeneracji. Warstwa komórek tekalnych może ulegać różnym zmianom. Proces ten przebiega podobnie jak w jajniku dojrzałym.

Możesz również polubić…