Okres zarodkowy

W tym okresie wyróżnicowuje się obraz zarodka rozpoznawanego mikroskopowo. Zaczyna się od procesu gastrulacji, w której powstają 3 listki zarodkowe, i kończy się z chwilą ukształtowania się układu krwionośnego. Następuje to około 5 tygodnia. Gastrulacja jest następnym po blastuli etapem rozwoju zarodka. Następuje uszeregowanie warstw bądź komórek określanych listkami zarodkowymi:1. zewnętrzny — ektoderma, 2. wewnętrzny — entoderma,3. środkowy — mezoderma. Powstawanie listków zarodkowych ma duże znaczenie, ponieważ stanowi przejście od okresu powiększenia liczby komórek do okresu, w którym występuje przewaga procesów różnicowania i specjalizacji. Powstają narządy pierwotne, z których tworzą się narządy ostateczne. Przekształcanie się pierwotnych komórek embrioblastu w proste tkanki zarodka, następnie w wyspecjalizowane tkanki i narządy, a w końcu w płód zdolny do samodzielnego życia jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym. Okres ten charakteryzuje bardzo intensywna organogeneza.

Możesz również polubić…