Łożystko – placenta

Ze względu na swoją budowę należy do typu krwiokosmkowego (krew matki bezpośrednio opływa pokrywę nabłonkową kosmków). W łożysku ludzkim w porównaniu do innej grupy łożyskowców istnieje najmniej warstw tkankowych oddzielających krążenie płodowe od matczynego. W biologii zwierząt wyróżnia się 4 typy łożysk: 1. łożysko typu krwiokosmkowego (placenta hemochorialis), 2. łożysko typu śródbłonkowo-kosmkowego (placenta endotheliochorialis), 3. łożysko typu łącznotkankowo-kosmkowego (placenta syndesmochorialis),4. łożysko typu nabłonkowo-kosmkowego (placenta epitheliochorialis).

Możesz również polubić…