Fizjologia rozrodczości

Fizjologia rozrodczości obejmuje wiele zagadnień wykraczających poza ramy tego podręcznika. W tym rozdziale zostaną opisane tylko przemiany, jakie zachodzą u kobiety w czasie cyklu płciowego oraz w rozwijającym się jaju płodowym. Dla prawidłowej rozrodczości istotne znaczenie ma sprawna czynność gruczołów dokrewnych, współdziałających na osi: podwzgórze — przysadka mózgowa — jajniki. Obecnie przyjmuje się, że te trzy narządy stanowią czynnościową całość, mimo dużego autonomizmu. Czynność dokrewna podwzgórza, przysadki i jajników ma ścisłe ze sobą powiązanie i jest wzajemnie uzależniona.

Możesz również polubić…