Dojrzewanie komórki jajowej

W okresie dojrzewania pęcherzyka jajnikowego, gdy oocyt osiąga pełny wymiar, stwierdza się istotne zmiany w jądrze komórkowym. Są one wykładnikami dojrzewania komórki jajowej. Jeszcze w pęcherzyku Graafa dokonuje się podział oocytu na dużą komórkę (oocyt II rzędu, mający zredukowaną liczbę chromosomów do połowy — 22 + X) i małe, pierwsze ciałko kierunkowe. W takim stanie komórka jajowa — z połową chromosomów (22 + X) — dostaje się do jajowodu.

Możesz również polubić…