Czynniki sprawcze

Zasadniczymi czynnikami inicjującymi przemianę doczesnową są hormony jajnika, a właściwie jego ciałko żółte. Ostatnio rozpracowano grupę gestagenów, które mogą swym działaniem spowodować również przemianę doczesnową błony śluzowej trzonu macicy. W dalszym kształtowaniu doczesnej po zadziałaniu hormonów odgrywa rolę proces zagnieżdżenia i rozwój trofoblastu, a nawet łożyska. To ostatnie zjawisko przyczynia się do powstania doczesnej zarówno przez działanie mechaniczne, jak później przez czynność hormonalną, jaką wykazują tkanki trofoblastu. Miejsce zagnieżdżenia kształtuje również topograficzny podział doczesnej. Czynnik mechaniczny, urazowy, został dobrze poznany w pracach doświadczalnych na zwierzętach.

Możesz również polubić…