Barki płodu

Barki stanowią drugą najważniejszą część płodu mającą znaczenie przy porodzie. Po przejściu główki zwykle nie nastręczają trudności przy porodzie, lecz w porodach miednicowych, kiedy najpierw rodzą się pośladki, mogą utrudniać urodzenie się płodu. Obwód barków wynosi średnio 32 cm. Miednica pioau, podobnie jak barki, przy porodzie główkowym, nie stanowi zagrożenia. W porodach miednicowych pośladki są częścią przodującą. Należy dlatego pamiętać, że obwód pośladków u płodu donoszonego w położeniu miednicowym niezupełnym wynosi zwykle 27 cm, a w położeniu miednicowym zupełnym 32 cm i jest znacznie mniejszy od obwodu główki.

Możesz również polubić…