Badania psychologiczne a metoda obserwacji

Najbardziej podstawowe badanie psychologiczne jest przeprowadzane metodą obserwacji. Metoda ta jest fundamentem psychologii właściwie od samych początków tej dziedziny, a nawet więcej: to właśnie obserwacja stanów emocjonalnych, pragnień, zachowań itp. zrodziła psychologię. Nic więc dziwnego, że i dziś – zwłaszcza że metoda ta nie straciła na aktualności – psychologowie chętnie po nią sięgają.

Badania psychologiczne według metody obserwacji to przede wszystkim rozmowa, w czasie której psycholog zwraca uwagę na tzw. wskaźniki obserwacyjne. Na ich podstawie wyprowadzany jest wniosek co do aktualnego stanu psychicznego badanego, który jest potem powtarzany w ramach kolejnej obserwacji. Całościowy obraz uzupełnia się obserwowaniem badanego także i poza rozmową, np. przez kamerę, czy to w czasie wykonywania różnych zadań, czy to w czasie wolnym. Oczywiście metoda ta, jak zresztą wszystkie metody psychologiczne, musi zostać uzupełniona innymi, zwłaszcza gdy używa się kamery. Wyniki za jej pośrednictwem mogą być bowiem niemiarodajne, jako że kamera wyzwala sztuczność w zachowaniu.

Możesz również polubić…