Anatomia położnicza

Pod pojęciem anatomii położniczej rozumiemy budowę i topografię narządów bądź części ciała biorących udział w ciąży lub wpływających na akt porodu. Należą one zarówno do kobiety rodzącej, jak i do płodu, nazywanego przedmiotem porodu. Znajomość tych elementów jest potrzebna do zrozumienia mechanizmu porodowego i do udzielenia prawidłowej pomocy przy rodzeniu dziecka.

Możesz również polubić…